Hengityssuojaimista

Puolustusvoimien johdolla toteutettu tutkimus hengityssuojainten ja muiden suojavarusteiden puhdistamisesta vetyperoksidikaasuun pohjautuvalla puhdistusmenetelmällä päättyi 8. toukokuuta. Raportti puhdistustoiminnasta on lähetetty sosiaali- ja terveysministeriölle ja se on luettavissa myös Puolustusvoimien verkkosivuilla.

Testeissä saadut tulokset osoittavat, että hengityssuojaimet ovat käsittelyn jälkeen mikrobiologisesti puhtaita ja ne täyttävät suojainten tekniset ominaisuudet, kuten suodatinmateriaalin suodatuskyvyn, suodattimen kiinnitysnauhojen toiminnan ja suojaimen venttiilien sekä tiivisteiden toiminnan.

Raportti hengityssuojainten puhdistusprojektin pilotointi- ja tuotannon testausvaiheesta on julkaistu https://bit.ly/3cAF0dn . Jos kiinnostuit lue lisää Puolustusvoimien sivuilta.

Ulkopuolinen asiantuntijaryhmä toteaa:”Kuten väliraportissa todetaan, terveydenhuollossa hengityksensuojaimia käytetään yleensä kertakäyttöisinä. Jos valmistaja ei määritä tuotteen puhdistusmenetelmää käyttöohjeessa, tuotteen puhdistaminen ei ole sallittua. Pandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa on kuitenkin tärkeää selvittää suojainten tehokas ja turvallinen puhdistaminen uudelleenkäyttöä varten yhtenä mahdollisuutena turvata hengityksensuojaimien riittävyys sairaaloissa. Seuraavassa esitetään asiantuntijaryhmän johtopäätökset pyydetyistä kuudesta väliraportissa esitetyistä asiasta.”

Florence Nightingale – tarina

Maailman kuuluisin sairaanhoitaja Florence Nightingale korosti käsien pesemisen tärkeyttä kaikissa oloissa.

Lähde :Iltalehti 8.3.2020, https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/a/b0f79231-0f98-4ed8-b021-28403fc7360c

Olli Meurman on kirjoittanut asiasta Suomen Sairaalahygienialehteen vuonna 2016 (34. Vuosikerta numero4/2016) – Florence Nightingale – sairaanhoidon ja epidemiologian uranuurtaja.

http://sshy.fi/data/documents/lehdet/16_4.pdf